Missie en visie

Missie 

Lutlommel VV wil mensen die eenzelfde passie gemeen hebben, namelijk de voetbalsport,
samenbrengen onder eenzelfde noemer van waarden zoals integriteit, teamwork, en doorzettingsvermogen.
Ze wil een omgeving creëren waarin deze waarden zich ten volle kunnen ontplooien.


Visie

Lutlommel VV wil zowel op prestatief als recreatief niveau de voetbalsport aanbieden aan jongeren in Lommel, in het bijzonder aan de Lutlommelse gemeenschap.
Ze wil mogelijkheden scheppen zodat elke speler zich op zijn niveau kan ontwikkelen en plezier kan ervaren in zijn sport.  Hiervoor streeft de club naar een constructieve samenwerking met de andere sportverenigingen,
in het bijzonder de voetbalclubs.

Lutlommel VV wil een club zijn die veel aandacht schenkt aan zijn jeugdwerking.  
Ze wil haar middelen optimaal besteden aan jeugdopleiding, trainingsfaciliteiten en accommodatie.
Doorstroming van Lommelse jongeren naar het 1e elftal is het ultieme resultaat.

Lutlommel VV wil een transparante en financieel gezonde organisatie creëren voor zijn stakeholders.
De leden en vrijwilligers vormen een belangrijke pijler.