Sportongeval/blessure

Wat bij een sportongeval?

Is tussenkomst van een dokter nodig (in zijn praktijk of in het ziekenhuis is irrelevant) dan is belangrijk om de nodige documenten (= ongeval aangifte of medisch attest) te laten invullen. 
  
Je afgevaardigde kan dit digitaal voor jou invullen via de wedstrijdbladen. Dit is de snelste en makkelijkste manier.

Via deze weg heeft u de ongeval aangifte altijd bij de hand zonder er op de club achter te hoeven vragen.

Hou er rekening mee dat het voor de verzekering belangrijk is dat volgende elementen ingevuld zijn (door u en de behandelende arts):

  • Datum van het ongeval;
  • Datum van het eerste medisch onderzoek;
  • De omstandigheden (zo precies mogelijk). Dit wil zeggen, hoe is het ongeval precies gebeurd? Al rennend, springend, door een contact met de tegenstander, ...
  • De aard en de ernst van de kwetsuren of de letsels;
  • Handtekening van de speler en de dokter.  

De behandeling van een kwetsuur verdient vanzelfsprekend alle aandacht.
Net zoals de behandeling zal ook het herstel en de revalidatie een belangrijke factor zijn in geval van een kwetsuur. 

Voor elke speler is het geen aangename periode als hij/ zij niet kan sporten en zeker niet zijn meest favoriete voetbalsport bij zijn geliefkoosde club Lutlommel VVen vriend(inn)en. 

Zowel voor de korte termijn (herstel na kwetsuur) als ook voor de langere termijn is het belangrijk dat elke voetballer na een kwetsuur de juiste stappen zet om zijn/haar lichaam langer blessurevrij te kunnen houden.

In dat kader hanteert Lutlommel VV een stappenplan van de verloop van het proces tussen het moment van kwetsuur en het moment dat de speler opnieuw aan een wedstrijd kan deelnemen. 

Dit proces zit er als volgt uit:

Reva