Club (API)

De club draagt persoonlijke integriteit zeer hoog in het vaandel. Sport en in casu voetbal bij K. Lutlommel VV mag niet alleen een gezonde en een leuke hobby zijn, het moet ook voor elk individu op een veilige en prettige manier aanvoelen.

De Club is er zich van bewust dat het overschrijden van een grens in het kader van de persoonlijke integriteit, kan gebeuren. Daarom dat de club beroep doet op een aanspreekpunt Persoonlijke integriteit.
Deze persoon, Jeanneke Van de Ven is bereikbaar via API@lutlommelvv.be

Niet alleen staat dit API ter beschikking maar daarnaast stellen zich de coördinatoren, TVJO, leden van het jeugdbestuur zich open om uw verhaal te escaleren naar het API.