Medisch

Medische info

Helaas gebeurt het wel dat onze jonge voetballertjes een kwetsuur oplopen tijdens de training of wedstrijd. Hiertegen zijn de spelers vanzelfsprekend verzekerd. 

Lutlommel VV hecht veel belang aan de fysieke paraatheid, hertstel en revalidatie van de speler in geval van een kwetsuur.

Elke kwetsuur verdient alle aandacht. Het is niet belangrijk wanneer de kwetuur opgelopen is, met welke intensiteit de pijn ervaren wordt, op welke plaats op het lichaam er iets pijn doet, elk niet gewoon functioneren van het lichaam om met maximale inzet te trainen of de wedstrijd te spelen dient aandacht te krijgen (en gemeld te worden).

Het is wel zo dat afhankelijk van de gebeurtenis en de intensiteit zal de behandeling er van anders zijn.

De speler/ ouder(n) neemt na een kwetsuur/ ongeval de nodige stappen opdat de kwetsuur behandeld kan worden. Gebeurt er een voetbalongeval of loopt de  speler een kwetsuur op op een ogenblik dat er geen verantwoordelijke ouder aanwezig is, zal de trainer/ begeleider de noodzakelijke stappen zetten zodat het ongeval/ kwetsuur medisch de juiste behandeling krijgt.

Hier vindt u de gegevens van de medische begeleiding van Lutlommel VV

medisch 01