Evaluatie

Het wordt vaak te weinig benadrukt maar voetbal is een teamsport waarbinnen elke speler zich ontwikkelt op zijn (of haar) eigen niveau. 

Bij Lutlommel VV is de individuele ontwikkeling van elke jonge voetballer véél belangrijker dan de resultaten en de evolutie van het team.

Periodiek, 3 keer op jaarbasis, organiseert de jeugdwerking van de club evaluatiegesprekken met de jeugdspelers. Deze gesprekken vinden plaats vóór aanvang van het seizoen, tijdens de maand november en tijdens de maand april.

In de maand november ontvangt elke jeugdspeler (verplicht vanaf u10) een uitnodiging voor een individueel gesprek (in het bijzijn van de ouders) waarbij de voortgang van de speler besproken wordt (feedback) en ontvangt elke speler ook concrete individuele werkpunten om de doelstelling op het einde van het seizoen te realiseren (feedforward).

Deze werkpunten worden op het einde van het seizoen opnieuw individueel besproken, in een feedbackgesprek. Dit gesprek bevat van zelfsprekend ook een feedforward onderdeel naar volgend seizoen / langere termijn.
 
Vanaf de leeftijdscategorieën waarbij er 11 tegen 11 gespeeld wordt, is de aanwezigheid van de ouders bij het individueel evaluatiemoment niet verplicht, wel gewenst.