Life Style project

Periodiek stellen we hier het Life Style Project voor. 

Hier willen we u attent maken op een aantal zaken die de sporter aanbelangen en die niet altijd direct iets te maken hebben met de jeugdvoetbaltrainingen en -wedstrijden.

Het is wel belangrijk dat elke jeugdspeler de richtlijnen in dit LSP nauwgezet opvolgt. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.:

  • Wat zit er in mijn sporttas?
  • Wat eet ik deze maand?
  • Welke sportkleren draag ik in de winterperiode? 
  • ………

U leest het weldra hier.