Alcohol en drugs

Clubbeleid Alcohol, tabak en drugs 

Alcohol

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang.
Alcohol, tabak en drugs  zijn middelen die onze gezondheid schaden.
Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.

Alcohol en tabak zijn niet alleen bijzonder ongezond, maar hebben tevens een
negatieve invloed op de prestaties van het lichaam. Daarom worden alcohol en tabak onder de 16 jaar verboden binnen de accommodatie en tijdens externe clubactiviteiten.

Drugs horen niet thuis in onze sportclub en daarom is drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld niet toegestaan.

Overtredingen van deze gedragsregels leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden passende maatregelen genomen.
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.
Overtreding hiervan door een jeugdspeler of  –speelster kan uitsluiting uit de club tot gevolg hebben.