Terugbetaling ziekenfonds

Een aantal ziekenfondsen doen een terugbetaling van een deel van het lidgeld bij een sportclub.
 
U vult het document in, voorzien van de noodzakelijke gegevens (naam kind, geboortedatum). Vervolgens geeft u het document af op het secretariaat van de club. Dit document wordt na verificatie van de gegevens afgestempeld en u bezorgt het terug aan uw ziekenfonds.

Hier vindt u deze documenten en/of informatie terug: