Opleiders

Specifieke gedragsregels voor trainers

 1. De trainer is op de hoogte van de specifieke gedragskenmerken van de eigen leeftijdsgroep en behandelt en benadert deze spelers zoals het hoort.
 2. De trainer wordt geacht te allen tijde het jaarplan, beschreven in het opleidingsplan, te implementeren tijdens de trainingen en wedstrijden.
 3. De trainer wordt geacht te allen tijde ernaar te streven om de doelstellingen, beschreven in het opleidingsplan, te behalen.
 4. De trainer wordt geacht zijn training op te bouwen volgens de basisprincipes volgens de visie van Voetbal Vlaanderen en de club / jeugdopleiding.
 5. De trainer wordt geacht de wedstrijden te coachen volgens de basisprincipes van Voetbal Vlaanderen en de club (zie opleidginsplan).
 6. De trainer zorgt dat elke speler, in de mate dat de speler aan de trainingsvoorwaarden voldoet,  minstens 50% van de wedstrijd speelt. Dit percentage wordt op maandbasis beoordeeld.
 7. De trainer stemt de oefeningen af op de weersomstandigheden om blessures en ziekte te vermijden, maar ook om de velden niet extreem te belasten.
 8. De trainer volgt het advies op van een arts of kinesist bij het beantwoorden van de vraag, of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
 9. De trainer Verzorgt de trainings- en wedstrijd gerelateerde communicatie met de eigen spelers/ouders via het communicatiesysteem van de club, op dit ogenblik is dat Pro Soccer Data.
 10. De trainer heeft een voorbeeldfunctie voor het team en gedraagt zich als een voorbeeld. 
 11. De trainer draagt de verantwoordelijkheid over zijn spelers van het moment dat zij in de kleedkamer aanwezig zijn, op het afgesproken tijdstip, tot de spelers kleedkamers mogen verlaten na de training of wedstrijd. 
 12. De trainer is mede- verantwoordelijk voor het proper achterlaten van de kleedkamers.
 13. De trainer is op de hoogte van de gedragsregels van de spelers.
 14. We zijn steeds tijdig aanwezig zijn op trainingen, wedstrijden of andere afspraken in clubverband. Als we, door omstandigheden, toch afwezig of te laat zal zijn, verwittigen we tijdig de nodige personen via de op dat ogenblik meest nuttige wijze.
 15. De trainer is tijdens trainingen verantwoordelijk voor het opstellen, opruimen en terugplaatsen van het materiaal. 
 16. De trainer draagt op elk ogenblik zorg voor het materiaal volgens de regels van een goed huisvader.De trainer draagt zowel bij de wedstrijden als ook tijdens de clubactiviteiten, als dit gevraagd wordt, de clubkledij. Het pakket clubkledij is verplicht. Het is de trainer vrij om het pakket tegen een gunsttarief aan te kopen bij de club of zelf het opgelegde pakket te verwerven. Het pakket bestaat  voor het  seizoen 2022-2023 uit een training (Patrick Sprox 110 zwart/grijs), short (Patrick Pat 230), sweater (Force zwart/grijs), polo (Pat 140 zwart), T-shirt (Force 101 Blauw), ​​​​​Softshell jas (Erima)